Liczba odwiedzin strony: 20166 Osób na stronie: 1
 

Barczak R., Szczęsna O. Kancelaria
notarialna

 
 
Barczak R., Szczęsna O. Kancelaria
notarialna
 
Zamkowa 40
95-200 Pabianice
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 194 poz. 1988 - Tryb wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju R
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje: § 1....
Monitor Polski 1997 Nr 52 poz. 495 - Zm.: uchwała w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 sierpnia 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 22 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 98, poz....